ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

ПРОКАТУ ВОДНОГО СПОРЯДЖЕННЯ

SUPHUB

Цей Публічний договір прокату водного спорядження (далі – Договір) адресовано Наймодавцем будь-якій фізичній особі, фізичній особі – підприємцю або юридичній особі, що відповідає вимогам даного Договору та бажає стати Наймачем.

Цей Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Наймачів, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Наймачем, для чого Наймодавець публікує цей Договір про таке:1. ВИЗНАЧЕННЯ1.1. Публічна оферта - публічний договір, текст якого є загальнодоступним і розміщений у мережі Інтернет за посиланням www.suphub.com.ua, та у кутку споживача за адресою: м. Київ, пр-т Романа Шухевича (Генерала Ватутіна), 2-Т .

1.2. Акцепт - надання Наймачем повної й безумовної згоди на укладення цього Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.3. Наймач - будь-яка дієздатна фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець, що ознайомилася з текстом цього Договору за посиланням www.suphub.com.ua або у кутку споживача, та акцептувала цей Договір.

1.4. Наймодавець – Фізична особа – підприємець Щелочкова Ганна Сергіївна, що діє відповідно запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 2 067 000 0000 179786.

1.5. Сторони – сукупне найменування Наймодавця та Наймача.

1.6. Заява-приєднання – письмовий документ, що підписується Наймачем та Наймодавцем або його уповноважена особа, і підтверджує факт приєднання до цього Договору.

1.7. Тариф – встановлена Наймодавцем плата для Наймачів за користування предметом прокату у розрахунку на одну годину, добу, тиждень.

1.8. Водне спорядження, спорядження, предмет прокату – будь які речі майнового характеру, що передаються для виконання договору прокату (каяк, каное, SUP, весло, рятівний жилет, герметичні упаковки тощо).

1.9. Місце видачі водного спорядження: м. Київ, пр-т Романа Шухевича (Генерала Ватутіна), 2-Т, або інше погоджено Сторонами місце в межах м. Києва та Київської області.

1.10. Треті особи – пасажири (особи без весел, які не беруть участь у приведенні в рух плавального засобу - у каяках з відповідними технічними характеристиками, що передбачають перевезення пасажирів, допущені на плавальний засіб як з дозволу Наймача так і без його дозволу), та/або спільні користувачі (особи, які беруть участь у користуванні спорядженням спільно з Наймачем, шляхом приведення у рух плавального засобу за допомогою передбаченого комплектом спорядження – весла у каяках та SUP з відповідними технічними характеристиками).

1.11. Журнал - книга реєстрації інструктажу з питань безпеки на воді, та правил користування прокатним спорядженням.

1.12. Байдарка (каяк) – мале легке запалублене судно, що приводиться в рух, головним чином, мускульною силою людини з використання дволопатевого весла, що відрізняє дане судно від усіх інших типів гребних суден.

1.13. Каное – універсальна назва малих гребних суден без кочетів, що мають характерний спосіб веслування лопатоподібним веслом і відрізняються від інших типів гребних суден посадкою весляра (стоячи на коліні) та способом веслування (однією лопаттю).

1.14. SUP дошка – надувне або жорстке (вироблена з дерева, пластику, композитних матеріалів…) мале надлегке судно, що приводиться в рух, головним чином, мускульною силою людини з використання однолопатевого весла та відрізняється від інших типів гребних суден положенням весляра – стоячи на двох ногах, а також способом веслування – однією лопаттю поперемінно з обох бортів судна.2. АКЦЕПТУВАННЯ2.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Наймача на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

2.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

2.3. Наймач підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору та всіх додатків, які є невід'ємними частинами Договору в повному обсязі шляхом підписання заяви-приєднання.

2.4. Якщо Наймач не згодний з умовами цього Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі отримати водне спорядження у прокат від Наймодавця.3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ3.1. Наймодавець зобов'язується надати Наймачу за плату в тимчасове користування водне спорядження у повній справності.

3.2. Кількість, найменування, характеристики водного спорядження, що передається у найм, а також строк найму зазначається у заяві – приєднанні.

3.3. Прокатне спорядження може використовуватися Наймачем виключно у відповідності до його призначення для задоволення власних потреб.

3.4. Умови надання послуг прокату:

- наявність у Наймодавця можливості для надання Наймачеві водного спорядження в прокат;

- ознайомлення Наймача з умовами цього Договору;

- оформлення Наймачем письмової заяви-приєднання до цього Договору;

- сплати Наймачем вартості прокату;

- ознайомлення з правилами безпеки поводження на воді встановленими відповідними органами місцевого самоврядування та правилами безпеки під час користування відповідним найнятим спорядженням як наймачем так і пасажирами чи спільними користувачами за їх наявності, про що останні підтверджують своїм підписом у журналі;

- внесення застави.

3.5. Справність предмета прокату перевірена в присутності Наймача.

3.6. Погоджуючись з умовами Договору, Наймач підтверджує свою правоздатність та дієздатність, включаючи досягнення 18-річного віку (для фізичних осіб), законне використання банківською платіжною карткою (у разі сплати послуг з її допомогою), а також усвідомлює відповідність за обов'язки, що накладаються на нього у результаті цього Договору.

3.7. Наймач своїм підписом у заяві-приєднанні, відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», підтверджує згоду на збір, зберігання, обробку, реєстрацію, накопичення, зберігання інформації, яка, згідно вимог законодавства, є його (її) персональними даними, повідомлений про включення персональних даних до бази даних Наймодавця (Розпорядника), з правами, ознайомлений.

3.8. Прокатне спорядження може використовуватися Наймачем виключно для власних потреб. Наймач не може здавати спорядження в суборенду.

3.9. Наймач своїм підписом у заяві-приєднанні, відповідно до вимог ст. 308 Цивільного кодексу України, вимог Закону України «Про рекламу», надає згоду на використання з комерційною метою Наймодавцем фотографій, інших художніх творів, на яких зображено фізичну особу, у разі участі в публічних заходах та/або організованих публічних заходах з використанням водного спорядження Наймодавця.

3.10. На Наймача, власника подарункового сертифікату, сертифікату розповсюджуються умови цього Договору з урахуванням особливостей, визначених у Розділі 4 цього Договору.4. ВАРТІСТЬ ПРОКАТУ4.1. Розрахунки за цим Договором здійснюється виключно у національній валюті гривні в готівковій та/або безготівковій формі.

4.2. Наймач сплачує вартість прокату відповідно до Тарифів Наймодавця, що розміщені за посиланням www.suphub.com.ua або у кутку споживача (Додаток 1 Тарифи на прокат спорядження)

4.3. Строк прокату спорядження зазначається у заяві-приєднанні.

4.4. При передачі спорядження Наймач вносить повну передоплату послуг прокату за погоджений строк, а також заставу, визначену у п. 4.5 цього Договору.

4.5. Будь-яке спорядження передається у використання на умовах договору прокату, під заставу наступних речей:

– водійські права;

– закордонний паспорт;

– грошові кошти у розмірі 2500,00 грн. (дві тисячі п'ятсот гривень 00 коп.)

Як виняток, спорядження може бути переданим за українським паспортом, в цьому випадку людина сама добровільно залишає його для зберігання.

4.6. У разі перевищення строку прокату, що зазначений у заяві-приєднанні, вартість прокату спорядження перераховується виходячи з фактичного строку користування, згідно тарифів на прокат спорядження (Додаток 2).

Наймач зобов'язаний оплатити несплачений строк прокату (різницю між розміром плати за фактичний строк прокату та оплачений строк).

4.7. Після проведення остаточних розрахунків Наймачеві повертається застава.

4.8. У випадку дострокового повернення спорядження Наймачем, вартість послуги прокату зменшується відповідно до тривалості фактичного користування предметом прокату, але не менше ніж до вартості однієї години прокату.

4.9. Вартість послуг для корпоративних клієнтів та групових замовлень здійснюється за окремим корпоративним тарифом, який додатково узгоджується, про що укладається відповідним договір.

4.10. З Наймача, власника подарункового сертифікату, сертифікату, не стягується вартість прокату водного спорядження, за умови дотримання тривалості послуги, зазначеній у подарунковому сертифікаті, сертифікаті.

4.11. Наймодавець залишає за собою право стягнення вартості прокату водного спорядження з Наймача, власника подарункового сертифікату, сертифікату, у разі перевищенням останній тривалості отримання послуг.5. СТРОКИ ДОГОВОРУ ПРОКАТУ5.1. Строк дії Договору:

- початок - з моменту належного оформлення та підписання заяви-приєднання;

- закінчення - з моменту повернення застави, визначеної у п. 4.5 цього Договору.

5.2. З ініціативи Наймача договір може бути достроково розірваний у будь-який час при умові повернення предмета прокату Наймодавцю та оплати за фактичний час користування предметом прокату, але не менше ніж за 1 годину прокату.

5.3. Припинення дії Договору не звільняє Наймача від обов'язку відшкодування шкоди, завданої з його вини Наймодавцю.

5.4. Водне спорядження може бути надано на годину, добу, тиждень.

5.5. У разі необхідності більшого строку- окремий договір, застава – повна вартість спорядження.

5.6. Мінімальний строк прокату водного спорядження – 1 година.

5.7. Після 20-00 години діє подвійний тариф.6. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ПРОКАТУ6.1. З метою отримання водного спорядження в прокат Наймач заповнює заявку-приєднання за формою, встановленою Наймодавцем, та подає її Наймодавцю.

6.2. У випадку наявності у Наймодавця можливості надати предмет в прокат, Наймодавець повідомляє про це Наймача, після чого, Сторони погоджують строки прокату. Узгодженні строки зазначаються у заяві-приєднанні.

6.3. Попереднє бронювання водного спорядження можливо за умови взяття його в прокат на строк, що перевищує 2 години.

6.4. Водне спорядження надається в користування тільки після повної сплати вартості прокату та внесення застави, на підтвердження чого Наймодавцем робиться відповідний напис в заяві-приєднанні.

6.5. Предмет прокату перевіряється Наймодавцем в присутності Наймача та передається останньому в справному стані, що підтверджується підписом наймача у заяві- приєднання.

6.6. Наймодавець проводить інструктаж Наймача щодо правил користування водним спорядженням.

6.7. Під час передачі предмету в прокат Наймодавець у заяві-приєднанні відображає дату та час передання предмету прокату, що засвідчується підписом Наймача.

6.8. Повернення предмету прокату Наймачем Наймодавцю здійснюється у місці видачі водного спорядження в прокат.

6.9. Під час повернення предмету прокату Сторони сумісно перевіряють справність та комплектність предмету прокату та наявність пошкоджень.

6.10. Якщо водне спорядження повертається в місці іншому ніж місце його видачі, Наймач зобов'язаний відшкодувати Наймодавцеві вартість транспортування спорядження на місце звідки його було видано, якщо про інше не досягнуто письмової домовленості між сторонами.7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН7.1. Наймач має право:

7.1.1. вільно обрати в прокат будь-який з предметів, що пропонуються для прокату;

7.1.2. отримати в погоджений із Наймодавцем час в належному справному стані предмет прокату у місці видачі водного спорядження в прокат;

7.1.3. самостійно вибрати один з варіантів застави за обраний предмет прокату, що визначені у п. 4.5. цього Договору;7.2. Наймач зобов'язаний:

7.2.1. своєчасно, в погоджений Сторонами строк, прибути на місце видачі водного спорядження або інше погоджене місце для прийняття водного спорядження в прокат;

7.2.2. бережно користуватись предметом прокату та виконувати правила його експлуатації;

7.2.3. своєчасно повернути предмет прокату в належному справному стані, у разі неможливості своєчасного повернення предмету прокату – повідомити наймача, засобами зв'язку або особисто, про причини затримки і час та дату коли зобов'язується повернути предмет прокату;

7.2.4. сплатити плату за фактичний час користування предметом прокату в повному обсязі;

7.2.5. своєчасно, в погоджений Сторонами строк, прибути на місце базування або інше погоджене місце та повернути предмет в прокат;

7.2.6. у разі повернення предмету прокату в неналежному стані (наявності пошкоджень, несправному стані, втрати тощо) відшкодувати вартість відновлювального ремонту, за можливості такого ремонту або повну ринкову вартість предмету прокату або його частини, у разі неможливості здійснення ремонту, та завдані збитки;

7.2.7. неухильно виконувати вимоги розділу 8 «Правила безпеки при використанні водного спорядження» цього Договору.7.3. Наймодавець зобов'язується:

7.3.1. провести інструктаж з правил технічної експлуатації водним спорядження та пояснити правила безпеки при його використанні;

7.3.2. попередити Наймача про відшкодування збитків за псування, втрату предметів або повернення предметів з порушенням визначеного строку і не в комплекті;

7.3.3. надати водне спорядження, в місці видачі або іншому погодженому Сторонами місці, в справному та технічно придатному стані для його використання за призначенням;

7.3.4. забезпечити приймання від Наймача предмету прокату в місці видачі або іншому погодженому Сторонами місці по закінченню строку прокату, зазначеного в заяві-приєднанні;

7.3.5. після повернення водного спорядження та належного виконання Наймачем всіх умов договору прокату повернути заставу Наймачу у спосіб, яким застава була внесена.7.4. Наймодавець має право:

7.4.1. отримувати плату за надання предмету в прокат в повному обсязі;

7.4.2. вимагати від Наймача оплати повного розміру плати за весь фактичний час користування предметом прокату;

7.4.3. вимагати від Наймача повернення предмету прокату в належному справному стані в строк, зазначений у заяві-приєднанні;

7.4.4. у разі повернення предмету прокату в неналежному стані (наявності пошкоджень, несправному стані, втрата тощо) вимагати від Наймача відшкодування вартості відновлювального ремонту або повної ринкової вартості предмету прокату або його частини, у разі неможливості здійснення ремонту та завданих збитків;

7.4.5. відмовити Наймачу у видачі водного спорядження в прокат без пояснення причин.8. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ВОДНОГО СПОРЯДЖЕННЯ8.1. Умовою допущення до користування прокатним спорядженням Наймача та третіх осіб (спільних користувачів, пасажирів) є ознайомлення всіх перелічених з «Правила користування водними об'єктами для плавання на маломірних (малих) суднах у м. Києві», «Правил користування водними об'єктами для плавання на маломірних (малих) суднах у Київській області», правилами поводження на воді, правилами використання прокатного спорядження, та згода їх виконувати, про що свідчать підписи таких осіб у Журналі та заяві-приєднання до Договору. Вищезазначені правила розташовані у куточку споживача.

8.2. Діти віком до 16 років допускаються до знаходження у плавальних засобах тільки в супроводі дорослих осіб, які несуть за них повну відповідальність.

8.3. Правилами використання водного спорядження передбачено наступні обов'язки наймача та третіх осіб (спільних користувачів, пасажирів):

8.3.1. Прослухати інструктаж з правил користування водним спорядженням.

8.3.2. Одягнути рятувальний жилет перед виходом на воду, перевірити чи усі ремені на жилеті затягнуті належним чином, пристебнути ліш (страхувальний пристрій) до ноги та перевірити його з'єднання з SUP-дошкою.

8.3.3. Ступити в каяк/каное/ байдарку або на SUP-дошку однією ногою по серединній лінії (осі) каяка/каное/байдарки або SUP-дошки. Не ступати ногою на один з країв каяка/каное/байдарки або SUP-дошки;

8.3.4. Сідати у каяк/каное/ байдарку (ставати на SUP-дошку) дозволяється тільки після дозволу Наймодавця або його уповноваженої особи.

8.3.5. Увесь час триматися якомога ближче до берегової лінії (не далі ніж 15-20 м), за -винятком тих місць, де рух в прибережній зоні заборонений, або неможливий (пляжна зона - огороджена буйками, причали, порти);

8.3.6. Не нахилятися та не перевалюватися за борти каяка/каное/байдарки;

8.3.7. При виникненні перешкоди перед каяка/каное/байдарки або SUP-дошкою сповільнити або зупинити рух та обійти перешкоду повільно та на безпечній відстані;

8.3.8. Високу хвилю зустрічати носом або кормою каяка/каное/байдарки або SUP-дошки. Не підставляти каяка/каное/байдарки або SUP-дошку боком до високої хвилі;

8.3.9. Не запливати занадто далеко від пункту прокату. Розраховуйте свої сили так, щоб ви могли легко повернутися назад;

8.3.10. Намагатися збирати сміття з води та доставляти його на берег (на пункт прокату або інше погоджене місце).

8.4. Під час плавання на каяках/ каное/ байдарці або SUP-дошках суворо ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

8.4.1. Знаходитись у каяк/каное/байдарці або на SUP-дошках без рятувальних жилетів, а також з непристебнутим лішем на SUP-дошці;

8.4.2. Розстібати та/або знімати жилети під час перебування на воді, відстібати ліш;

8.4.3. Запливати на суднохідну частину річки (фарватер, що позначений великими буями) та/або йти по середині річки;

8.4.4. Суворо забороняється зривати водні квіти та рослини (водні лілії, лотоси, глечики тощо);

8.4.5. Передавати прокатне спорядження будь-яким третім особам, які не проходили інструктаж на пункті прокату;

8.4.6. Під час перебування на воді приймати на борт будь-яких пасажирів – дорослих чи дітей;

8.4.7. Пересідати з одного каяка/каное/байдарки або SUP-дошки в інші та/або переходити/пересідати з одного місця на інше в каяках/каное/байдарках (у яких передбачено більше одного посадкового місця) під час перебування на воді;

8.4.8. Вставати на повний зріст в каяку/каное/байдарці під час перебування на воді;

8.4.9. Суворо забороняється таранити та навалюватися на інші каяки/каное/байдарки або SUP-дошки;

8.4.10. Розгойдувати каяк/каное/байдарку;

8.4.11. Завантажувати каяк/каное/байдарку або SUP-дошку понад визначену вантажопідйомність і пасажиромісткість;

8.4.12. Заходити на каяках/каное/байдарках або SUP-дошках в акваторії, відведені для купання (в пляжній зоні, що огороджена буйками та/або поміж людей, які купаються); плавати і підходити до берега в місцях масового відпочинку людей;

8.4.13. Наближатися до великих та/або швидкохідних суден, які здійснюють рух чи перешкоджати рухові великих та/або швидкохідних суден; підходити до інших суден, що рухаються, і перетинати їх курс на небезпечній відстані (менше 500 м);

8.4.14. Порушувати правила розходження плавзасобів;

8.4.15. Запливати на територію причалів та місць стоянки великих суден, в порти, пристані, де можливий рух великих суден, а також на територію стоянок маломірних суден (катерів, яхт, човнів);

8.4.16. Наближатися до дебаркадерів (плавучих готелів, ресторанів, та ін.).

8.4.17. Розпивати спиртні напої та палити під час використання каяка/каное/байдарки або SUP-дошок;

8.4.18. Сидіти на носі, кормі чи бортах каяка/ каное/ байдарки, звісивши ноги за борт;

8.4.19. Використовувати отримані каяк/каное/байдарку або SUP-дошку, рятувальні жилети та інше спеціальне обладнання і спорядження не за призначенням;

8.4.20. Пірнати у воду з борту каяка/каное/байдарки;

8.4.21. Ступати ногами на сидіння або спинку каяка/каное/ байдарки.

8.4.22. Швартуватись до плавучих навігаційних знаків

8.4.23. Не допускаються до плавання на каяках особи в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, а також у хворобливому стані, який може призвести до втрати орієнтації.

8.4.24. Заходити в акваторії пляжів та місць, відведених для відпочинку та проведення тренувальних плавань суден.

8.5. НІКОЛИ НЕ ПАНІКУЙТЕ, якщо ви випали з каяка/каное/байдарки або SUP-дошки. Рятувальний жилет допоможе Вам легко та швидко випливти на поверхню води. У випадку виникнення позаштатної ситуації, паніка – ваш найбільший ворог!

8.6. Правил Безпеки повинні дотримуватися абсолютно усі користувачі прокатного спорядження пункту прокату, не залежно від наявного досвіду та вміння користування спорядженням!

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН9.1. За порушення прийнятих на себе зобов'язань Сторони несуть відповідальність у відповідності з чинним законодавством України та цим Договором.

9.2. Наймач за власний рахунок і в повному обсязі несе витрати, пов'язані зі шкодою, заподіяною його життю та здоров'ю, а також життю та здоров'ю третіх осіб в період дії Договору прокату, а також за збиток, нанесений їх багажу.

9.3. Наймач зобов'язується відшкодувати Наймодавцеві всі можливі збитки, спричинені останньому невиконанням або неналежним виконанням прийнятих на себе зобов'язань за цим Договором.

9.4. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження (псування), втрати предмету прокату з моменту отримання в прокат та до моменту повернення Наймодавцеві несе Наймач.

9.5. У разі повернення Наймачем предмету прокату в неналежному стані (наявності пошкоджень, несправному стані, втрата тощо) Наймач зобов'язаний відшкодувати вартість відновлювального ремонту предмету прокату (ринкову вартість нової деталі такого предмету, що потребує заміни, вартість робіт по заміні деталей, вартість робіт з відновлення первісного стану деталі/частини предмету прокату, тощо), а в разі неможливості здійснення такого ремонту – повну ринкову вартість предмету прокату, протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту повернення предмету прокату або протягом 24 годин з моменту повідомлення його Наймодавцем про вартість відновлювального ремонту предмету прокату (ринкову вартість нової деталі, що потребує заміни, вартість робіт по заміні деталей, вартість робіт з відновлення первісного стану деталі/частини предмету прокату, тощо).

9.6. Наймодавець має право на відшкодування вартості предмету прокату або відновлювального ремонту предмету прокату, шляхом утримання такої вартості з суми грошових коштів, переданих Наймачем в якості завдатку. Якщо сума завдатку не покриває вартості завданих збитків у повному обсязі, наймач, в порядку передбаченому п. 9.5 цього Договору, зобов'язаний відшкодувати невідшкодовану частину таких збитків.

9.7. Наймодавець має право не повертати завдаток до моменту отримання вартості відновлювального ремонту предмету прокату.

9.8. Вартість відновлювального ремонту предмету прокату встановлюється Наймодавцем самостійно на підставі звичайних ринкових цін. До складу вартості відновлювального ремонту включається вартість транспортування предмету прокату до місця здійснення ремонту та до місця постійного базування після завершення ремонту.

9.9. У разі неповернення Наймачем предмету прокату в строк, зазначений в заяві-приєднанні, Наймодавець має право на відшкодування вартості предмету прокату в порядку визначеним цим Розділом.

9.10. Якщо випадкове знищення або випадкове пошкодження (псування), втрата предмету прокату відбулась за участі третіх осіб, що досягли 18 років, Наймач несе солідарну відповідальність перед Наймодавцем разом з третіми особами.10. ІНШІ УМОВИ10.1. Всі суперечки, які виникають між Сторонами в ході виконання Договору, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди спір вирішується відповідно до діючого законодавства України.

10.2. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до Договору прокату є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу в разі, якщо вони викладені в письмовій формі та підписані уповноваженими на те особами.

10.3. У випадку якщо внаслідок форс-мажорних обставин сторона договору не може виконувати або затримує виконання будь-яких своїх зобов'язань, вона негайно інформує про це іншу сторону та по можливості надає відповідні докази.

10.4. Сторона, яка зазнала впливу таких форс-мажорних обставин, звільняється від відповідальності перед іншою стороною за невиконання або відстрочення у виконанні своїх зобов'язань по цьому Договору.

Додаток № 1: Заява-приєднання

Додаток № 2: Тарифи

РЕКВІЗИТИ НАЙМОДАВЦЯ

Фізична особа – підприємець Щелочкова Ганна Сергіївна, що діє відповідно запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 2 067 000 0000 179786

Код ЄДРПОУ 3322317480

02098, м. Київ, вул. Березняківська, буд. 38 кв. 43

Т. 099-566-43-74
Додаток № 1

до Публічного договору прокату водного спорядженняЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ

до

Публічного договору прокату водного спорядженняДата: __________________________Я, ___________________________________________________________________________,

Місце реєстрації (проживання):__________________________________________________ Паспорт: серія _______________ №_________________ Дата видачі:___________________

Ким виданий __________________________________________________________________

Контактні телефони: ___________________________________________________________

e-mail:________________________________________________________________________

Сторінка у соціальних мережах (ФБ, інстаграм) _____________________________________

Чи хотіли б мати власний САП чи каяк (так чи ні): __________________Цією заявою я, будучи при повному розумі і твердій пам'яті, без будь якого примусу, добровільно приймаю умови та приєднуюсь до публічного договору прокату водного спорядження від SUPhub.Своїм підписом засвідчую:

1. Ознайомлений/а з Договором прокату водного спорядження. Обов'язки Наймача за договором приймаю в повному обсязі та зобов'язуюсь їх виконувати;

2. Повне розуміння змісту Договору, значень термінів і понять, всіх його умов;

3. Вільне волевиявлення укласти Договір, відповідно до всіх його умов, шляхом приєднання до нього в повному обсязі.

4. Неухильне дотримання правил безпеки поводження на водних об'єкта на правил безпеки використання водного спорядження.

5. Взяття на себе відповідальності за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю, майну, а також життю і здоров'ю третіх осіб в період дії Договору прокату, а також за збиток, нанесений їх багажу за власний рахунок і в повному обсязі.Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" ознайомлена/ний, з можливістю не надавати персональні данні і ДАЮ згоду на оброблення своїх персональних даних_____________________________________________________

(підпис)Водне спорядження, що надається в прокатSUP / каяк Жилет дорослий Жилет дитячий Весло тип / кількість

Строк прокату Час фактичного виходу Час фактичного повернення Вартість послуги Застава Остаточна вартість послугиПІБ _____________________________________________________ ____________________________

відмітка Наймодавця (уповноваженої особи) про отримання Заяви-приєднання
Додаток № 2

до Публічного договору прокату водного спорядження

ТАРИФИТип водного спорядження Будні дні, грн. Година/день Вихідні та святкові, грн. Година/день SUP комплект 100 / 450 150 / 700 SUP тандем 200 / 800 300 / 1200 BIG SUP комплект 300 / 1000 400 / 1600 Каяк одиничка 100 / 450 150 / 700 Каяк тандем 150 / 700 200 / 1000

ПРИМІТКА

День:

Від 6 годин до 24 годинЗнижки:

До 2-х днів • 10 % Від 3 до 6 днів • 15 % Від 6 днів • 20 %Тарифи для корпоративних клієнт узгоджуються індивідуально.